Ongehoord Nederland

Ongehoord Nederland! is de nieuwe aspirant publieke omroep die de stem vertolkt van de Nederlanders die nu niet gehoord worden.

We willen dus toetreden tot het publieke TV bestel, en programma’s gaan uitzenden op de NPO. Voor die mensen die Hilversum amper ziet staan. Respect en aandacht voor de Nederlandse cultuur, haar geschiedenis, normen en waarden en haar tot voor kort vanzelfsprekende vrijheden, vormen de basis voor de inhoud van de programma’s van ON!

Wat betekent dit in de praktijk?

Dat we eind 2020 minimaal 50.000 leden nodig hebben om in aanmerking te komen voor toetreding. Maar hoe meer leden, hoe beter. Alleen dan kunnen we een vuist maken naar Hilversum!

Met vrije en ongehoorde journalistieke en amuserende programma’s wil ON! de Nederlandse bevolking directer betrekken bij beslissingen en debatten waar ze nu de facto van uitgesloten zijn. De omroep wil zonder ballast, nieuws en opinie brengen die nu geen kans maken bij de Publieke Omroep. En wil amusement bieden dat los staat van het keurslijf van de politieke correctheid die inmiddels in ruime mate de inhoud van het huidige publieke bestel domineert.

Openheid, lef, vrijheid en humor zijn de kernbegrippen die het fundament onder de programmering van Ongehoord Nederland vormen!

Een nieuwe omroep, een vrij geluid!

Word lid van ON!

#ON! #OpNaarHilversum